• Wpisów: 511
  • Średnio co: 3 dni
  • Ostatni wpis: 2 lata temu, 19:02
  • Licznik odwiedzin: 24 891 / 1949 dni
 
lonely.soul
 
lonely.soul: W ludzkiej psychi­ce dzieją się dziw­ne rzeczy. Pow­stają blo­kady, których człowiek nie jest w sta­nie obejść. Trud­no mu jest poz­być się niektórych wspom­nień, myśli. To, co było czymś ważnym, gdzieś zaw­sze będzie za­pisa­ne. To, co zos­tało po­wie­dziane przez przy­padek będzie w nas tkwiło na zaw­sze. A próbując z nią wal­czyć, wal­czy­my z sa­mym sobą. Dla­tego ta wal­ka już z góry ska­zana jest na po­rażkę. Pa­mięć nie za­pomi­na...

Nie możesz dodać komentarza.